Przeglądasz: Cytaty o nauce

Cytat: Adam Mickiewicz

Grzeczność nie jest nauką ani łatwą, ani miłą.

Cytat: Adam Mickiewicz

Nauką i pieniędzmi drudzy Cię wzbogacą, mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą.

Cytat: Adam Mickiewicz

Ojczyzna, nauka, cnota.

Cytat: Adam Mickiewicz

Nie myślcie, aby urząd przez się zły był i nauka przez się zła była, ale je ludzie zepsuli.

Cytat: Albert Einstein

Po osiągnięciu pewnego poziomu sprawności technicznej nauka i sztuka upodabniają się do siebie pod względem postaci, estetyki i cech plastycznych. Najwybitniejsi uczeni są zarazem wielkimi artystami.

Cytat: Albert Einstein

Jednej rzeczy nauczyłem się w moim długim życiu: że cała nasza nauka w konfrontacji z rzeczywistością wydaje się prymitywna i dziecinna – a jednak jest to najcenniejsza rzecz, jaka posiadamy.

Cytat: Albert Einstein

Nauka uległaby stagnacji, gdyby miała służyć wyłącznie celom praktycznym.

Cytat: Albert Einstein

Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna – ale nadal jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy.