Cytat: Albert Camus

Szkołą przygotowuje dzieci do życia w świecie, który nie istnieje.

Zobacz wszystkie: cytaty