Cytat: Marcel Achard

Dobre kobiety są lepsze niż dobrzy mężczyźni. Złe kobiety są gorsze niż źli mężczyźni.

Zobacz wszystkie: cytaty