Przeglądasz: Oscar Wilde

Cytat: Oscar Wilde

[…] każdy portret malowany z przejęciem jest portretem artysty, nie zaś modela. Model jest tylko pobudką, okazją. Nie jego, ale raczej siebie samego malarz ujawnia na płótnie.

Zobacz wszystkie: Cytaty Oscar Wilde;

Cytat: Oscar Wilde

[…] młodość jest jedynym dobrem, godnym posiadania.

Zobacz wszystkie: Cytaty Oscar Wilde;

Cytat: Oscar Wilde

[…] człowiek bowiem ma w sobie naturalny instynkt trwogi przed namiętnościami i popędami, które zdają się być silniejsze od niego samego, a które on dzieli świadomie z tworami o niższym ustroju.

Zobacz wszystkie: Cytaty Oscar Wilde;

Cytat: Oscar Wilde

Książki, które świat nazywa niemoralnymi, to są właśnie te, które światu wykazują jego własną hańbę.

Zobacz wszystkie: Cytaty Oscar Wilde;

Cytat: Oscar Wilde

Moralne życie człowieka stanowi część tworzywa artysty, ale moralność sztuki polega na doskonałym użyciu niedoskonałego środka. Żaden artysta nie pragnie niczego dowieść. Nawet rzeczy prawdziwe dadzą się dowieść.

Zobacz wszystkie: Cytaty Oscar Wilde;

Cytat: Oscar Wilde

Dzieci z początku kochają swych rodziców, gdy są starsze, sądzą ich, czasem im wybaczają.

Zobacz wszystkie: Cytaty Oscar Wilde;

Cytat: Oscar Wilde

Czyżby nieszczerość była czymś strasznym? Nie sądzę! Jest tylko środkiem do zwielokrotnienia naszej indywidualności.

Zobacz wszystkie: Cytaty Oscar Wilde;

Cytat: Oscar Wilde

Bo dwa tylko istnieją rodzaje ludzi czarujących: ci, co wiedzą wszystko, i ci, co nie wiedzą nic.

Zobacz wszystkie: Cytaty Oscar Wilde;