Przeglądasz: Oscar Wilde

Cytat: Oscar Wilde

My wszyscy dlatego lubimy myśleć tak dobrze o innych, że obawiamy się o siebie. Podstawą optymizmu jest własna obawa. Uważamy się za szlachetnych, przyznając sąsiadom naszym cnoty, które mogłyby nam przynieść korzyść. Chwalimy bankiera, po to by przekraczać nasz konta, szukamy dobrych stron w rabusiu w nadziei, że oszczędzi naszą kieszeń. Mam największą wzgardę dla optymizmu.

Zobacz wszystkie: Cytaty o cnocie; Cytaty Oscar Wilde;

Cytat: Oscar Wilde

Nauczyłem się kochać tajemniczość. Ona jedna chyba może życie nasze uczynić niezwykłym i cudownym. Najpowszedniejsza rzecz zyskuje urok, gdy się ją zachowuje w tajemnicy.

Zobacz wszystkie: Cytaty Oscar Wilde;

Cytat: Oscar Wilde

Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

Zobacz wszystkie: Cytaty Oscar Wilde;

Cytat: Oscar Wilde

Niechęć dziewiętnastego wieku do romantyzmu jest wściekłością Kalibana, niewidzącego w zwierciadle swojej twarzy.

Zobacz wszystkie: Cytaty Oscar Wilde;

Cytat: Oscar Wilde

Modlitwa człowieka do Boga sprawiedliwego nie powinna brzmieć: „I odpuść nam nasze winy”, lecz: „Karz nas za nasze przewinienia”.

Zobacz wszystkie: Cytaty Oscar Wilde;

Cytat: Oscar Wilde

Między mężczyzną a kobietą przyjaźń nie jest możliwa. Namiętność, wrogość, uwielbienie, miłość – tak, lecz nie przyjaźń.

Zobacz wszystkie: Cytaty Oscar Wilde;

Cytat: Oscar Wilde

Dla kobiety, którą kiedyś kochał, mężczyzna zrobi prawie wszystko na świecie – poza tym, by znów ją pokochał.

Zobacz wszystkie: Cytaty Oscar Wilde;

Cytat: Oscar Wilde

W rzeczywistości sztuka odzwierciedla widza, nie życie.

Zobacz wszystkie: Cytaty Oscar Wilde;