Przeglądasz: Leszek Kołakowski

Cytat: Leszek Kołakowski

[…] każde wypowiadane przez nas zdanie zakłada całą historię kultury, której używany przez nas język jest przejawem. Żadne słowo nie jest samo przez się przejrzyste. Żadne nie może rościć sobie pretensji do przekazywania słuchaczowi niczym nie skażonego świata, do którego ma się odnosić. Jakąkolwiek rzeczywistość by przekazywało, jest to rzeczywistość przefiltrowana przez grube osady ludzkiej historii tkwiące w naszych umysłach, choć nie w naszej świadomej pamięci.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;

Cytat: Leszek Kołakowski

[…] wolno ryzykować przypuszczenie, że słuchanie sumienia jest w sumie bezpieczniejsze i że ono mniej nas może oszukiwać aniżeli zasady moralne, które przecież niemal zawsze potrafimy na naszą korzyść przekręcić.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;

Cytat: Leszek Kołakowski

Równość w ludzkiej godności i wynikająca stąd równość praw i obowiązków jest wymogiem, bez którego stoczylibyśmy się w barbarzyństwo. […] Wiara w tę równość nie tylko chroni naszą cywilizację, ale czyni nas ludźmi.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;

Cytat: Leszek Kołakowski

[…] dobrze jest wiedzieć, że kłamstwo często szkodzi innym, ale jeszcze częściej szkodzi kłamcy, bo go wewnętrznie pustoszy.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;

Cytat: Leszek Kołakowski

[…] państwo demokratyczne nie jest narzędziem narodu, ale wspólnoty obywateli.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;

Cytat: Leszek Kołakowski

[…] pomieszanie języków w filozofii jest karą za samo jej wynalezienie, czy też odwetem wziętym przez mitologię na oświeceniu za aroganckie próby jej unicestwienia.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;

Cytat: Leszek Kołakowski

Demokracja jest narzędziem, które kanalizuje konflikty międzyludzkie i umożliwia ich rozwiązywanie – czasem nawet usuwanie, czasem osłabianie – bez użycia przemocy.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;

Cytat: Leszek Kołakowski

Demon nie wdaje się jednak w dysputy z ludźmi. Jego istnienie nie wymaga racji ani dowodu, ponieważ nie ma natury faktu.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;