Przeglądasz: Leszek Kołakowski

Cytat: Leszek Kołakowski

[…] znaczenie słów „racjonalne” i „irracjonalne” zależy od tego, jaką treść wiąże się z ideą Ratio – to zaś jest całkowicie sprawą filozoficznych upodobań.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;

Cytat: Leszek Kołakowski

[…] jeśli samo rozpoczęcie wojny może uchodzić za akt wrogości, to wypowiedzenie wojny jest przejawem nie tylko kurtuazji, ale przyjaźni; jest donosem na samego siebie złożonym w ręce wroga, a więc aktem monstrualnej zgoła niekonsekwencji. Nic dziwnego, że z postępem cywilizacji i wzrostem nawyków myślenia logicznego zwyczaj ten całkowicie obumarł.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;

Cytat: Leszek Kołakowski

Matematyka jest moralnie obojętna, również diabeł, jak się domyślamy, może być wybornym matematykiem.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;

Cytat: Leszek Kołakowski

[…] sens formuje się w aktach komunikacji i w aktach tych musi być wciąż na nowo odtwarzany.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;

Cytat: Leszek Kołakowski

Indywidualność dochodzi do głosu w tchórzostwie, które jest naturą ludzką uniwersalną.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;

Cytat: Leszek Kołakowski

Tam dopiero w pełni objawia się szatan, gdzie niszczenie nie ma poza sobą innego celu, okrucieństwo dla okrucieństwa się spełnia, upokorzenie dla upokorzenia, śmierć dla śmierci, cierpienie bez celu – albo gdzie cel jest tylko wtórnie przybraną maską racjonalizującą głód niszczycielski.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;

Cytat: Leszek Kołakowski

Diabeł nie podlega reformie.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;

Cytat: Leszek Kołakowski

Nie, nie dla wiedzy podróżujemy. Nie po to też podróżujemy, by na chwilę z codziennych trosk się wyrwać i o kłopotach zapomnieć […] Nie, nie żądza wiedzy nas gna ani ochota ucieczki, ale ciekawość, a ciekawość jak się zdaje, jest osobnym popędem, do innych niesprowadzalnym.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;