Przeglądasz: Leszek Kołakowski

Cytat: Leszek Kołakowski

To, co możliwe w młodości, tego nie można na ogół mieć w pełnych rozmiarach i wszystkich formach. Dlatego niemal wszyscy są ofiarami złudzenia, że „utracili młodość”, która przecież mogła być o tyle lepsza. Nie, nie mogła.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;

Cytat: Leszek Kołakowski

Wolno publicznie jeść, lecz zakaz publicznego uprawiania seksu jest bardzo silnym tabu bodaj we wszystkich kulturach; zakaz ten należy do konstruktywnych znamion uczłowieczenia; wyraża umiejętność odnoszenia się do własnego ciała jak do rzeczy, a więc ostatecznie zdolność do odróżniania ciała od samego siebie; ludzkość pewnie nie wyszłaby ze stanu zwierzęcego, gdyby to tabu nie było ustanowione.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;

Cytat: Leszek Kołakowski

Nie tylko można się rozpoznać w zniekształcającym lustrze (karykatura jest dobra tylko wtedy, gdy przypomina oryginał), ale samo to zniekształcenie, przez to, że przesadnie ukazuje pewne właściwości obiektu, może być użyteczne i przyczynić się do lepszego samozrozumienia.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;

Cytat: Leszek Kołakowski

Nie udawajmy pochopnie, że jesteśmy „samotni wśród tłumu ludzi” – kiedy będziemy samotni naprawdę, zrozumiemy tę różnicę.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;

Cytat: Leszek Kołakowski

Jest nie do wiary i nikt chyba w to nie wierzy, by język nasz żerował wyłącznie na zwyczajnej percepcji: gdyby tak było, ludzie może wypracowaliby arytmetyczne i geometryczne umiejętności, lecz jakże mogliby dojść do rachunku całkowego, liczb Cantora i geometrii nieeuklidesowych?

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;

Cytat: Leszek Kołakowski

Mogę zakładać – choć założenia takiego nie da się udowodnić ani obalić – że sposób, w jaki ludzie postrzegają i opisują fakty w ich moralnych stronach, jest wyrazem udziału w królestwie sacrum, wśród niewierzących zaś ten typ percepcji stanowi pozostałość spuścizny religijnej, w której mają nieuchronnie udział przez sam fakt wychowania w danej cywilizacji.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;

Cytat: Leszek Kołakowski

Nasi prarodzice musieli uczynić zło, nim poznali, czym jest dobro; grzech przywiódł ich do wiedzy i uczynił ludźmi.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;

Cytat: Leszek Kołakowski

Zawiść nie bardzo szkodzi temu, przeciw komu jest skierowana, ten bowiem może łatwo ją zlekceważyć, a widzi przecież, że zawistnik sam się ośmiesza. Szkodzi jednak samemu zawistnemu i przyprawia go o męki.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;