Przeglądasz: Leszek Kołakowski

Cytat: Leszek Kołakowski

[…] wiemy tylko to, co zawsze było w nas. […] Całość jest w nas i dlatego możemy w ogóle cokolwiek wiedzieć.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;

Cytat: Leszek Kołakowski

Wolno publicznie jeść, lecz zakaz publicznego uprawiania seksu jest bardzo silnym tabu bodaj we wszystkich kulturach; zakaz ten należy do konstruktywnych znamion uczłowieczenia; wyraża umiejętność odnoszenia się do własnego ciała jak do rzeczy, a więc ostatecznie zdolność do odróżniania ciała od samego siebie; ludzkość pewnie nie wyszłaby ze stanu zwierzęcego, gdyby to tabu nie było ustanowione.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;

Cytat: Leszek Kołakowski

Uniwersalny relatywizm zazwyczaj oszczędza też matematykę. Łatwiej śledzić w historii skoki w naukach empirycznych i humanistycznych, niż odpowiedzieć na proste pytanie: jak to się stało, że Galileusz i Newton obrócili arystotelesowską fizykę w gruzy, a dowody Euklidesa wciąż pozostają w mocy?

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;

Cytat: Leszek Kołakowski

Jeśli kto prawdziwie zasadą bezstronności zawsze się kieruje lub usiłuje się kierować, to pewnie przyjaciół rzeczywistych nie ma.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;

Cytat: Leszek Kołakowski

Twierdzenie, że wierzenia nie mają w sobie ani ziarenka prawdy, a zarazem, że ważną czy nawet naczelną rolą społeczną religii jest zaspokajanie potrzeb poznawczych, jest logicznie bez zarzutu.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;

Cytat: Leszek Kołakowski

Nie ma argumentów zniewalających, moralnych lub praktycznych, za stosowaniem kary śmierci; nie ma też zniewalających argumentów przeciwnych. Bezpieczniej jest jednak – zarówno w sensie utylitarnym, jak moralnym – iść za przykładem krajów cywilizowanych, co karę śmierci zniosły i nie popadły z tego powodu w ruinę.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;

Cytat: Leszek Kołakowski

[…] Rozum jest bezsilny w starciu z „problemem Boga”, […] ściśle mówiąc, „problem” taki wcale nie istnieje, jako że Bóg nie jest niewiadomą w równaniu, które pozostaje nam rozwiązać, ale rzeczywistością ukazującą się wierzącemu w akcie kultu, a najbardziej choćby wyszukane narzędzia intelektu nie zdołają same z siebie pobudzić nas do tego faktu, czy do jakichkolwiek aktów w ogóle.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;

Cytat: Leszek Kołakowski

[…] nawet ci z nas, którzy świadomie odrzucili wszelkie wierzenia religijne bądź po prostu nigdy nie zwracali na nie uwagi, żywią ukrytą gotowość, czy nawet półświadomy przymus poszukiwania ładu w tym gigantycznym stosie rupieci, który nazywamy historią ludzkości.

Zobacz wszystkie: Cytaty Leszek Kołakowski;