Przeglądasz: Lech Wałęsa

Cytat: Lech Wałęsa

To są ostatnie godziny naszych pięciu minut.

Zobacz wszystkie: Cytaty Lech Wałęsa;

Cytat: Lech Wałęsa

Dokonałem zwrotu o 360 stopni.

Zobacz wszystkie: Cytaty Lech Wałęsa;

Cytat: Lech Wałęsa

Furman nie może być koniem i odwrotnie.

Zobacz wszystkie: Cytaty Lech Wałęsa;

Cytat: Lech Wałęsa

Nie chcem, ale muszem.

Zobacz wszystkie: Cytaty Lech Wałęsa;

Cytat: Lech Wałęsa

To pan w niedzielę wszedł tu jak do obory, i ani be, ani me, ani kukuryku.

Zobacz wszystkie: Cytaty Lech Wałęsa;

Cytat: Lech Wałęsa

I tak, i nie.

Zobacz wszystkie: Cytaty Lech Wałęsa;

Cytat: Lech Wałęsa

Jestem za, a nawet przeciw.

Zobacz wszystkie: Cytaty Lech Wałęsa;

Cytat: Lech Wałęsa

Są plusy dodatnie i plusy ujemne.

Zobacz wszystkie: Cytaty Lech Wałęsa;