Przeglądasz: José Saramago

Cytat: José Saramago

[…] ludzie nie są zdolni stwierdzić, kim są, jeśli nie mogą wykazać, że są czymś innym […].

Zobacz wszystkie: Cytaty José Saramago;

Cytat: José Saramago

[…] problem jest w was wszystkich, mężczyznach, w męskości, kiedy nie chodzi o zawód, chodzi o wiek, kiedy nie o wiek, o klasę społeczną, kiedy nie o klasę społeczną, to o pieniądze […].

Zobacz wszystkie: Cytaty José Saramago;

Cytat: José Saramago

[…] noc posiada tę magiczną moc nadawania cech nieodwracalności i monstrualności nawet najmniejszym rzeczom […].

Zobacz wszystkie: Cytaty José Saramago;

Cytat: José Saramago

[…] brak [jest] wiadomości o istnieniu kogoś, kto oceniwszy surowo popełnione przez siebie czyny, sam ukamienowałby własne ciało.

Zobacz wszystkie: Cytaty José Saramago;

Cytat: José Saramago

[…] nikt nie wie, czym naprawdę jest pocałunek, może niemożliwą do zrealizowania próbą pożarcia jednego przez drugie, może demonicznym zespoleniem, może początkiem śmierci.

Cytat: José Saramago

[…] prawda powinna wyprzedzać wszystkie inne rzeczy […].

Zobacz wszystkie: Cytaty José Saramago;

Cytat: José Saramago

Błądzenie, powiedział ten, kto wiedział, jest rzeczą ludzką, co oznacza, jeśli nie jest błędem dosłowne odczytywanie zdania, że nie byłby prawdziwym człowiekiem ten, który by nigdy nie błądził. Jednakże powyższa maksyma nie może zostać uznana za uniwersalne usprawiedliwienie, które wszystkich nas uwolniłoby od kulawych osądów i chromych opinii. Kto nie wie, powinien zapytać, powinien mieć tyle skromności […] i roztropności, by nie wierzyć ślepo w to, co wydaje mu się, że wie, bo z tego rodzą się znacznie gorsze pomyłki, nie z niewiedzy.

Zobacz wszystkie: Cytaty José Saramago;

Cytat: José Saramago

Telefonistka powiedziała, łączę, to zwyczajna informacja telefonistek, zawodowy komunał, a jednak są to słowa obiecujące konsekwencje, zarówno dobre, jak i złe, łączę, powiedziała, obojętna wobec posługującego się nią przeznaczenia, i nie zwraca uwagi na to, że mówi, Złączę, ścisnę, zwiążę, scalę, zewrę, umocuję, zespolę, zbliżę, powiążę, skupię, splotę, jej chodzi tylko o to, że spowoduje komunikację dwóch osób, ale ten prosty akt, zwróćmy na to uwagę, już zawiera w sobie ryzyko wystarczające, by nigdy nie czynić tego lekkomyślnie.

Zobacz wszystkie: Cytaty José Saramago;