Przeglądasz: Cyprian Kamil Norwid

Cytat: Cyprian Kamil Norwid

Heroizm nie jest w samych bitwach, ale na wszystkich polach życia i nieustannie. Owszem bitwy dlatego tylko bywają, iż heroizm nie bywa pierwej na polach życia praktykowany.