Przeglądasz: Charles Dickens

Cytat: Charles Dickens

Niespodziewana radość tak samo człowieka ogłusza, jak nagłe nieszczęście.

Cytat: Charles Dickens

Miłosierdzie zaczynamy od nas samych, sprawiedliwość – od innych.

Cytat: Charles Dickens

Godność, a niekiedy nawet i świętość są bardziej kwestią surduta i kamizelki, niż się to niektórym wydaje.

Cytat: Charles Dickens

Życie składa się z takiego łańcucha złączonych ze sobą rozstań.

Cytat: Charles Dickens

Zobaczyć osobę, którą się kocha, choćby na krótko, jest już szczęściem.

Cytat: Charles Dickens

W małym świecie dziecięcym, bez względu na to, kto dziecko wychowuje, istnieje największa wrażliwość na niesprawiedliwość. Niesprawiedliwość może być nawet niewielka, ale przecież świat dziecka jest niewielki i jego koń na biegunach nie przewyższa rozmiarami dużego psa myśliwskiego.

Cytat: Charles Dickens

Takie nowe dla niego, a takie stare dla mnie, takie dziwne dla niego, takie powszednie dla mnie. Takie smutne dla nas obojga…

Cytat: Charles Dickens

Nie ma większego oszusta niż ten, kto oszukuje sam siebie.