Przeglądasz: Arystoteles

Cytat: Arystoteles

Nie ma geniuszu bez ziarna szaleństwa.

Zobacz wszystkie: Cytaty Arystoteles;

Cytat: Arystoteles

Cnota to złoty środek między dwoma występkami.

Zobacz wszystkie: Cytaty Arystoteles; Cytaty o cnocie;

Cytat: Arystoteles

Mieć wielu przyjaciół, to nie mieć żadnego.

Zobacz wszystkie: Cytaty Arystoteles;

Cytat: Arystoteles

Drogi przyjaciel Plato, ale droższa prawda.

Zobacz wszystkie: Cytaty Arystoteles;

Cytat: Arystoteles

Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty: ani spragniony, ani pijany.

Zobacz wszystkie: Cytaty Arystoteles;

Cytat: Arystoteles

U początku filozofii stoi – zdziwienie.

Zobacz wszystkie: Cytaty Arystoteles;

Cytat: Arystoteles

Prawdziwą sprawiedliwością jest przeżyć to, co się uczyniło innym.

Zobacz wszystkie: Cytaty Arystoteles;

Cytat: Arystoteles

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.

Zobacz wszystkie: Cytaty Arystoteles;