Przeglądasz: Arystoteles

Cytat: Arystoteles

U początku filozofii stoi – zdziwienie.

Zobacz wszystkie: Cytaty Arystoteles;

Cytat: Arystoteles

Prawdziwą sprawiedliwością jest przeżyć to, co się uczyniło innym.

Zobacz wszystkie: Cytaty Arystoteles;

Cytat: Arystoteles

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.

Zobacz wszystkie: Cytaty Arystoteles;

Cytat: Arystoteles

Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach.

Zobacz wszystkie: Cytaty Arystoteles;

Cytat: Arystoteles

Gdyby ktoś nad jakąś sprawą stale się zastanawiał, rozstrzygnięcie jej przeciągnęłoby się w nieskończoność.

Zobacz wszystkie: Cytaty Arystoteles;

Cytat: Arystoteles

Nie chowaj nienawiści po wieczne czasy, ty, który sam nie jesteś wieczny.

Zobacz wszystkie: Cytaty Arystoteles;

Cytat: Arystoteles

Nie mów niedbale o poważnych sprawach, ani uroczyście o marnych.

Zobacz wszystkie: Cytaty Arystoteles;

Cytat: Arystoteles

Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia – przypadek.

Zobacz wszystkie: Cytaty Arystoteles;