Przeglądasz: Albert Einstein

Cytat: Albert Einstein

Miłość niesie ze sobą wielkie szczęście, o wiele większe od bólu, który przynosi tęsknota.

Zobacz wszystkie: Cytaty Albert Einstein;

Cytat: Albert Einstein

Monotonia cichego życia pobudza umysł do twórczości.

Zobacz wszystkie: Cytaty Albert Einstein;

Cytat: Albert Einstein

Nie brałem najmniejszego udziału w pracach nad bomba atomową.

Zobacz wszystkie: Cytaty Albert Einstein;

Cytat: Albert Einstein

Jeżeli coś nie ma ceny, nie ma również wartości.

Zobacz wszystkie: Cytaty Albert Einstein;

Cytat: Albert Einstein

Najsubtelniejsze i najgłębsze doświadczenie emocjonalne, jakiego człowiek może doświadczyć, to zetknięcie się z tajemnicą.

Zobacz wszystkie: Cytaty Albert Einstein;

Cytat: Albert Einstein

Mając dwadzieścia lat myślałem tylko o kochaniu. Potem kochałem już tylko myśleć.

Zobacz wszystkie: Cytaty Albert Einstein;

Cytat: Albert Einstein

Jeśli idea Rządu Światowego jest nierealistyczna, to istnieje wyłącznie jedna realistyczna wizja przyszłości: totalne unicestwienie człowieka przez człowieka.

Zobacz wszystkie: Cytaty Albert Einstein;

Cytat: Albert Einstein

Ludzkość ma wszelkie powody, by wyżej cenić twórców norm i wzorców moralnych niż odkrywców prawdy obiektywnej. To, co zawdzięczamy Buddzie, Mojżeszowi i Chrystusowi, ma dla mnie większą rangę niż wszystkie osiągnięcia dociekliwego, konstruktywnego umysłu.

Zobacz wszystkie: Cytaty Albert Einstein;