Cytat: Albert Camus

Trzeba tylko iść naprzód, w ciemnościach trochę na oślep i próbować czynić dobrze. Jeśli zaś idzie o resztę, trwać i zdać się na Boga.

Zobacz wszystkie: Cytaty Albert Camus;

Zobacz wszystkie: cytaty